برای اولین بار در جهرم؛ عمل آنژیوپلاستی برای بیمار جهرمی که دچار گرفتگی ۱۰۰ درصد شریان رانی و قطع خونرسانی پا شده بود

برای اولین بار در جهرم؛ عمل آنژیوپلاستی برای بیمار جهرمی که دچار گرفتگی ۱۰۰ درصد شریان رانی و قطع خونرسانی پا شده بود


درمان

برای اولین بار در جهرم؛ عمل آنژیوپلاستی برای بیمار جهرمی که دچار گرفتگی ۱۰۰ درصد شریان رانی و قطع خونرسانی پا شده بود

برای اولین بار در جهرم؛ عمل آنژیوپلاستی برای بیمار ۷۲ ساله جهرمی که دچار گرفتگی ۱۰۰ درصد شریان رانی و قطع خونرسانی پا شده بود انجام گرفتSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل