برای هفتمین سال متوالی

برای هفتمین سال متوالی


برای هفتمین سال متوالی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعلام این خبر گفت: این دانشگاه از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۸ بطور متوالی رتبه اول پژوهشی را بین دانشگاههای علوم پزشکی همتراز کشور کسب نموده است. دکتر محمود مباشری چاپ ۹۰ مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی، ارائه ۱۹۲ مقاله در کنگره های داخلی و خارجی، برگزاری ۲۷ کارگاه توانمند سازی اعضای هیأت علمی، تصویب ۱۱۴ طرح تحقیقاتی در سال ۱۳۸۸ ، تعداد ۲۵۰ طرح تحقیقاتی در دست اجراء و برگزاری همایش کشوری HSR (تحقیقات در نظام سلامت) را از دلایل احراز این رتبه برشمرد و افزود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همچنین در سال ۱۳۸۸ موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و نیز کسب رتبه برتر در جشنواره خوارزمی گردیده است. وی خاطرنشان کرد دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه نتیجه تلاش و همکاری مرکز تحقیقاتی سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و همچنین همکاری اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه بوده است.

تعداد بازدید:

۲۷Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل