بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه درعلی

بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه درعلی


بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه درعلی

دکتر رضا ایمانی بصورت سرزده از خوابگاه درعلی بازدید کرد در این بازدید که موجب خوشحالی دانشجویان ساکن در خوابگاه گردید آنان مسائل و مشکلات خود را با ریئس دانشگاه درمیان گذاشتند در این بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی نیز حضور داشتند . خوابگاه درعلی واقع در خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد ظرفیت اسکان ۱۲۰ دانشجو را دارد.

تعداد بازدید:

۳۰Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل