برگزاری جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان توسط شرکت وستا

برگزاری جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان توسط شرکت وستا

برگزاری جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان توسط شرکت وستا    جلسه ارائه نسخه آزمایشی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران توسط شرکت وستا با حضور مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری، رئیس و کارشناسان اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران، نمایندگان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و نمایندگان شرکت مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ در دفتر مدیریت توسعه سازمان و…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل