برگزاری جلسه شورای مرکز۳۰ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز۳۰ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز۳۰ خرداد ۱۴۰۰در این جلسه در راستای استفاده از ظرفیت دوره مشاهده گری، جناب آقای دکتر فاتح راد از دانشگاه صنعتی شریف در باره طرح پیشنهادی «تمهیدی بر بنیادهای دانشگاه حکمت بنیان: رابطه تمدن، دانشگاه و سلامت» توضیحاتی ارائه فرمودند. همچنین پیگیری طرح سرفصل های آموزشی متناسب با رشته های علوم پزشکی نیز در دستور کار قرار…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل