برگزاری جلسه “کمیته زندان ها” در مرکز بهداشت شهرستان سمنان

برگزاری جلسه “کمیته زندان ها” در مرکز بهداشت شهرستان سمنانبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ کمیته زندان ها با الویت کنترل بیماری کرونا با حضور دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر گودرزی پزشک زندان ها، مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماری ها، آموزش بهداشت و مهندسی بهداشت محیط برگزار شد.

دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان با مهم برشمردن سلامت زندان ها، نکاتی را پیرامون تست قطعی کرونا (P.C.R) و رپید بیان داشت.

در این جلسه پیرامون مسائل بهداشتی و سلامت زندان های مرکزی، اردوگاه حرفه آموزی، بازداشتگاه و زندان باز از جمله تیم های رهگیری، نتایج بازدید از زندان ها، کیت های نمونه برداری، گزارش موارد مثبت کرونا، اجرای پروتکل های بهداشتی، مسائل بهداشت محیط و حرفه ای، آموزشی  و نیز بیماری های شایع در فصل تابستان و پدیکولوز بحث و ببادل نظر شد.

دکتر گودرزی پزشک زندان ضمن تشکر از همکاری مرکز بهداشت در تامین سلامت در زندان ها، گزارش از اقدامات انجام شده بهداشتی ارائه کرد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل