برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشگاهی ایمن سازی کووید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشگاهی ایمن سازی کووید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته دانشگاهی ایمن سازی کووید۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، امروز دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰ با هدف بررسی روند واکسیناسیون در استان، شانزدهمین جلسه کمیته دانشگاهی ایمن سازی کووید۱۹ با حضور معاونین، مدیران، کارشناسان، اعضای کمیته واکسیناسیون و با حضور مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در اتاق جلسه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت واکسیناسیون در استان ارائه شد.

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل