برگزاری نشست هم اندیشی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

برگزاری نشست هم اندیشی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم


برگزاری نشست هم اندیشی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

در این نشست اساتید دانشگاه و مدیران گروه های تخصصی و همچنین مسئولان آموزشی دانشگاه حضور داشته که نقطه نظرات خود را در خصوص اهمیت روند آموزشی در دانشگاه بیان کردند.

در این جلسه که خانم دکتر معصومه جرجانی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت نیز حضور داشت، توضیحاتی در خصوص ارتقا موضوع آموزشی ارائه کرد.

دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، بر تقویت زیرساخت های آموزشی دانشگاه و برنامه ریزی در این مسیر تاکید کرد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل