برگزاری وبینار حقوقی واحد بین الملل (IPD) بیمارستان کوثر

برگزاری وبینار حقوقی واحد بین الملل (IPD) بیمارستان کوثربه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه و در آغازین ساعات روز وبینار حقوقی ویژه پرسنل و کادر درمانی تمامی مجموعه های درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار گردید.

این وبینار برای آموزش های حقوقی پرسنل و کادر درمانی که توسط دکتر هاشم زاده صورت پذیرفت به منظور ارتقای سطح حقوقی کادر درمان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار و به تقویت این پرسنل در مواجهه با بیماران بین الملل انجام شد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل