برگزاری کارگاه مشاوره باروری سالم – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

برگزاری کارگاه مشاوره باروری سالم – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

برگزاری کارگاه مشاوره باروری سالم – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳آخرین نوشته -

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه مشاوره باروری سالم

روابط عمومی معاونت بهداشت- جلسه ای با حضور کارشناسان باروری سالم مراکز و شبکه ها در خصوص  بررسی مشکلات  برنامه و آموزش دستورالعمل ها  فرآیند باروری سالم در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

جلسه مذکور با بررسی مشکلات و چالش ها و آموزش دستورالعمل های فرایند باروری سالم توسط خانم دکتر فرزانه سلطانی پور کارشناس باروری سالم با حضور کارشناسان باروری سالم  در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و سپس چالش های برنامه توسط  کارشناسان مراکز و شبکه های تحت پوشش دانشگاه ارائه شد 

 و سپس جناب آقای دکتر فیروز بخت مدیر گروه محترم سلامت جمعیت خانواده و مدارس ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات کارشناسان برنامه فوق و جمع بندی مطالب ارائه شده در جلسه در پایان از خانم فاطمه خزایی کارشناس باروری سالم شمال غرب  که در شرف بازنشستگی بودن با ارائه لوح تقدیر تشکر و قدردانی نمودند .

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل