برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه


برگزاری کارگاه

دکتر ابراهیم باب الخانی در کارگاه یکروزه بهداشت محیط بیمارستانها و اماکن عمومی ضمن اعلام این خبر گفت : در این کارگاه مباحثی در خصوص آیین نامه تأسیس بیمارستانها ،مدیریت پامدهای ویژه مراکز مراقبت از تندرستی بیمارستانها ، بهداشت محیط آشپزخانه و رختشور خانه بیمارستان ،مدیریت فاضلاب بیمارستانی توسط کارشناسان ارائه و به شرکت کنندگاه آموزشهایی در این خصوص ارایه گردید.

تعداد بازدید:

۲۱Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل