برگزاری کمیته مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکان

برگزاری کمیته مرگ داخل و خارج بیمارستانی  کودکان

برگزاری کمیته مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکانبرگزاری کمیته مشترک مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکان ۵۹-۱ ماه در شهرستان قدس کمیته مشترک مرگ داخل و خارج بیمارستانی کودکان ۵۹-۱ ماه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس، معاون شبکه و رئیس مرکز بهداشت ، سرپرستان واحدهای ستادی و مراکز تحت پوشش و اعضای کمیته مرگ…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل