به مناسبت هفته بهداشت روان

به مناسبت هفته بهداشت روان


به مناسبت هفته بهداشت روان

این کارگاه که با حضور دکتر پالاهنگ متخصص رواشناسی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد به شرکت کنندگان در خصوص بهداشت روانی در دختران و زنان ، راههای پیشنهادی به منظور رفع نیازهای روانی دختران و سلامت روان زن آموزشهایی ارائه گردید.

تعداد بازدید:

۲۸Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل