به همت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

به همت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد


به همت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: فرشته غفاری این دستگاه را طی مدت یکسال طراحی و در تیرماه ۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسانده است. مخترع این دستگاه گفت: هزینه طراحی اولیه دستگاه ۳۰۰ میلیون ریال و بعد از تولید انبوه یک میلیون و هفتصد هزار ریال خواهد بود. وی افزود این دستگاه، مشابه خارجی ندارد و کار اندازه گیری گلوکز و تزریق انسولین را بطور همزمان انجام میدهد. وی انجام تزریق بدون درد، خطای کمتر در اندازه گیری گلوکز، دقت بیشتر نسبت به دستگاههای قبلی و پیشگیری از هدر رفتن انسولین را از جمله مزایای این دستگاه عنوان کرد. لازم به ذکر است فرشته غفاری دانشجوی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.

تعداد بازدید:

۲۸Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل