بیش از ۲ هزار بازدید از واحد صنفی و عمومی در هفته گذشته

بیش از ۲ هزار بازدید از واحد صنفی و عمومی در هفته گذشتههمزمان با سال جدید و حضور برخی از مسافران در قم، کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت قم به همراه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با حضور در واحدهای اقامتی اطراف حرم، اقدامات بهداشتی این مراکز را بررسی کرده و تذکرهای لازم را ارائه کردند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل