تشکیل جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی

تشکیل جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی

تشکیل جلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامیجلسه هماهنگی های مربوط به پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی در معاونت و پردیس بین الملل  به گزارش روابط عمومی معاونت بین الملل، روز دوشنبه ۳۱/۳/۱۴۰۰ جلسه هماهنگی پنجمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی با حضور مدیران بین الملل و معاونین پردیس با نمایندگان ذیربط دانشکده های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پردیس بین الملل…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل