تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر آموزشی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر آموزشی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری


تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر آموزشی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

جلسه تقدیر از صاحبان فرآیندهای برتر دانشگاهی چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در سالن کنفرانس دکتر فروزانفر با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار گردیدSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل