تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگی

تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگی

تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگیدکتر پیروی؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت بازنشستگی آقای هادی فارسی نژاد در نامه ای از وی تقدیر و تشکر کرد. متن نامه به شرح زیر است: چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری بهترین سالهای عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل