تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳آخرین نوشته -

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در جلسه شوای عالی فناوری سلامت با بیان اینکه انگیزه های لازم  برای جذب شرکت های فناور باید افزایش یابد، تاکید کرد: از ظرفیت بیمارستان های در راستای توسعه فناوری و تقویت مراکز رشد قمر بهره برداری شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر جلیل کوهپایه زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شنبه بیست و نهم خرداد ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی فناوری سلامت بر توسعه فناوری و جذب حداکثری شرکت های فناور تاکید کرد.

دکتر کوهپایه زاده با بیان اینکه از پتانسیل موجود و نقاط قوت دانشگاه باید به عنوان نیروی محرکه در مسیر تحقق اهداف فناورانه استفاده کرد.، افزود: برای توسعه شرکت های فناور باید سرمایه گذاری کرده و اعتبار لازم برای ایجاد زیر ساخت مراکز رشد قمر تامین شود.

وی اگفت: برای توسعه فناوری ضمن برجسته کردن فعالیت رشته های مختلف باید مسیر را برای حرکت شرکت های فناور و دانش بنیان هموار کنیم.

بنابراین گزارش؛ در بخش ابتدایی جلسه ، هفت دستور در شورای عالی فناوری سلامت شامل درخواست استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوری، تبدیل هسته های فناور به شرکت های فناور، راه اندازی مراکز رشد قمر، تصویب طرح های فناورانه سامانه پژوهشیار، دریافت تسهیلات، درخواست ایجاد شرکت دانش بنیان دانشگاهی و تمدید قرارداد شرکت های فناور مورد بررسی قرار گرفت.

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل