تمدید زمان تحویل مدارک ایثارگری

تمدید زمان تحویل مدارک ایثارگری


 همکاران مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران تنها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۲ / ۱۱ / ۹۹ فرصت دارند مدارک خود را جهت تبدیل وضعیت، به کارگزینی محل خدمت خود ارائه نمایند. بدیهی است به درخواستهای خارج از وقت مقرر رسیدگی نگردیده و واحد کارگزینی هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موضوع نخواهد داشت.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل