تمدید زمان دریافت مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور

تمدید زمان دریافت مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور


نمدید زمان دریافت مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور

با عنایت به اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون مورخه ۲۴/۱۱/۹۹  از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور و اطلاعیه قبلی این دانشگاه(۲۴/۱۲/۹۹) و عدم مراجعه برخی از ذینفعان و به منظور جذب حداکثری زمان دریافت مدارک تمدید می گردد.

تمدید مهلت تحویل مدارک آزمون استخدامی مورخه ۲۴/۱۱/۹۹  از روز شنبه مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۰(در روزهای کاری) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود. کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه اطلاعیه قبلی و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ارائه مدارک بصورت حضوری اقدام نمایندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل