توصیه‌های اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درخصوص واکسیناسیون کرونا