توصیه های دکترنوروفیدبک کرج۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ | چند نکته مهم در مورد کاربرد نوروفیدبک

بهترین کلینیک تخصصی نوروفیدبک کرج

توصیه های دکترنوروفیدبک کرج۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ | چند نکته مهم در مورد کاربرد نوروفیدبک

 

 

چند نکته مهم در مورد کاربرد نوروفیدبک

نوروفیدبک یا سایر مداخلات مبتنی بر تکنولوژی با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات روش شناختی و تکنیکی اثربخشی بسیار موثری داشته اند. در ادامه سعی خواهم کرد مهمترین این ملاحظات رو مطرح کنم.

۱- مفروضه اصلی در این است که تمام عملکردهای ما مرتبط با فعالیت مغز است. فعالیت مغز نیز به صورت ارتباطات شیمیایی و الکتریکی بیان می گردد. بنابراین ای ای جی که فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می کند اطلاعات بسیاری در مورد کارکرد مغز دارد. به عبارت دیگر ای ای جی زبان مغز است. با درک این زبان می توان تغییراتی در امواج ایجاد کرد که زبان مغز و به عبارت دیگر عملکرد مغز را تغییر داد. نوروفیدبک روشی است که قرار است این کار را انجام دهد.

۲- درک ما از مغز هنوز بسیار محدود است و هنوز نتوانسته ایم درک زیادی از زبان آن داشته باشیم. در نتیجه ساده انگارانه است که بخواهیم با نوروفیدبک همه اختلالات را برطرف کنیم.

۳- برای اینکه در حیطه نوروفیدبک تسلط نسبی داشته باشیم باید با دانشهای مختلفی آشنا باشیم. مهمترین آنها عبارتند از:

۱-۳:  الکتروانسفالوگرافی: فردی که در حیطه نوروفیدبک فعال است باید اطلاعات زیادی در مورد EEG داشته باشد. ویژگیهای EEG، کارکرد امواج مختلف به تنهایی و یا در ارتباط با یکدیگر، تغییرات امواج مختلف در حین حالت چشم باز بسته و انجام تکلیف، درک ارتباط امواج و رفتار های مختلف برخی از موضوعات مهم این حیطه است.

۲-۳: نورولوژی: در نوروفیدبک بر روی قسمتهای مختلفی از مغز کار می شود. بنابراین، نوروتراپیست باید درک مناسبی از عملکرد قسمتهای مختلف مغز، شبکه های عصبی، ارتباط نقاط سطحی با نقاط قشری و عمقی مغز، نحوه تاثیر مداخلات سطحی بر نواحی مختلف مغزی و…  داشته باشد.

۳-۳: روانشناسی یادگیری: مبنای اصلی نوروفیدبک، روانشناسی یادگیری و شرطی سازی عاملی است و جزیی از رفتاردرمانی محسوب میشود. دانستن جزییات دقیق انواع شرطی سازی عاملی، شکل دهی (shaping)، روانشناسی کلاسیک، تعمیم، خاموشی، اقتصاد ژتونی و…  اهمیت بسیار زیادی در موفقیت درمانی دارد‌

۴-۳: مهندسی پزشکی و منطق ایجاد و تبدیل سیگنال: نوروتراپیست باید حداقل اطلاعاتی در مورد دستگاه، عملکرد آن، نحوه تبدیل و آنالیز داده ها داشته باشد. این دانش کمک بسیاری در تشخیص سیگنال سالم و تشخیص آرتیفکت خواهد داشت.

۵-۳: دانش کامپیوتری: شاید به نظر موضوع بی موردی باشد ولی بارها و بارها مشاهده شده است که ضعف درمانگر در حداقلهای دانش کامپیوتری مشکلات زیادی ایجاد کرده است. من به عنوان پیشفرض بر روی داشتن دانش کامپیوتری برای موفقیت در کار تاکید زیادی دارم.

۴: موضوع مهم دیگر، تسلط در حیطه اصلی درمانگر است. نوروفیدبک باید به عنوان ابزار کار یک درمانگر متخصص در نظر گرفته شود و نه جایگزین آن. به عبارت دیگر افراد باید در یک حیطه و یک یا چند دسته اختلال تسلط کافی داشته و سپس از نوروفیدبک استفاده نمایند. نگاه تکنسینی به نوروتراپیست کاملا غلط است. اگر شخصی می خواهد از نوروفیدبک برای افسردگی استفاده نماید باید تسلط کافی در زمینه آن اختلال داشته باشد.

۵: درک رابطه دقیق رفتار و EEG: رابطه ای ای جی و رفتار یک رابطه دو سویه است که هر دو از مغز تاثیر گرفته و بر مغز تاثیرمی گذارند. بنابراین باید در کنار نوروفیدبک که به اصلاح عملکرد مغز میپردازد از سایر روشهای تغییر رفتار (به مفهوم عام) استفاده کرد. نوروفیدبک می تواند مغز را آماده تغییر کند اما تغییرات توسط روشهای دیگر شکل میگیرند. نوروفیدبک کاتالیزوری است که می تواند پرویه درمانی یک و نیم ساله را به سه ماه کاهش دهد.

۶: فردی در نوروفیدبک موفق است که هم زمان هم سایکولوژیکال مایندد هم بیولوژیکال مایندد و هم تکنولوژیکال مایندد باشد. نبود هر یک از این سه ضلع سبب می گردد درک مناسبی از نوروفیدبک صورت نگیرد و وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد، ارایه آن به مراجعین جوابدهی مناسبی نخواهد داشت.

 

 

 

کلینیک تخصصی توانبخشی در کرج

کلینیک توانبخشی گفتارتوان گستر کرج

مزیت درمانی مرکز گفتار توان گستر در کرج  

اعضای تیم آنلاین مرکز گفتار توان گستر برای خارج از کشور

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟                          

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی کیست ؟  

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری کیست ؟

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی) کیست ؟

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم کیست ؟  

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم کیست ؟

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان کیست ؟

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان کیست ؟  

 

کاردرمانی چیست؟

بهترین کاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین کاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای کاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به کاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر کاردرمان کودکان کرج کیست ؟

کاردرمانی در کودکان چگونه است ؟

کاردرمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر کاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟                             

چه زمانی به کاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های کاردرمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته کاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته کاردرمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای کاردرمانگر

بازار کار کاردرمانی در کرج چطور است؟

اسامی کاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس کاردرمانگران در کرج 

بهترین کاردرمانگران در کرج 

کاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید کاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی کاردرمانگران کرج 

 

نوروتراپی ( نوروفیدبک )  چیست؟

بهترین نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج کجاست ؟

بهترین سن برای نوروتراپی ( نوروفیدبک )  چه موقع است ؟

چه کسانی به نوروتراپی ( نوروفیدبک )  نیاز دارند؟

نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کودکان چگونه است ؟

نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر نوروتراپی ( نوروفیدبک ) در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به نوروتراپی ( نوروفیدبک ) مراجعه کنیم؟

مزیت های نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج چیست ؟

موقعیت شغلی برای نوروتراپی ( نوروفیدبک )  

بازار کار نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج چطور است؟

اسامی نوروتراپیست (  درمانگر نوروفیدبک ) در کرج

شماره و آدرس نوروتراپی ( نوروفیدبک ) در کرج

بهترین نوروتراپی ( نوروفیدبک )  در کرج

نوروتراپیست  ( درمانگر  نوروفیدبک ) پیشکسوت در کرج

اساتید نوروتراپیست ( نوروفیدبک )  در کرج

 

 

 

 

پایگاههای حمایت کننده گفتار توان گستر

 

address-goftardarmani-karaj.ir

asatid-goftardarmani.ir

asatid-kardarmani.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinalborz.ir

behtarinealborz.ir

behtarinekaraj.ir

behtarinkaraj.ir

billboard-ostad.ir

doctor-goftardarmani.ir

doctor-kardarmani.ir

dr-goftardarmani.ir

dr-kardarmani.ir

entekhabe1400.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftardarmanionline.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googleimage.ir

googlemovies.ir

googleonline.ir

hamejaa.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

medu-karaj.ir

neurofeedbackalborz.ir

nezametavanbakhshyiran.ir

nvlhkrxudgkj.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-iran.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-iran.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

pooyeshy-dar-neshani-goftardarmani-karaj.ir

pooyeshy-dar-neshani-kardarmani-karaj.ir

pooyeshy-dar-neshany-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

siavashataee.ir

slpkaraj.ir

slpnews.ir

slponline.ir

speech-easy.com

speech-easy.ir

speech-therapy.ir

stutteringhelp.ir

tjhvnvlhkd.ir

voiceclinics.ir

 

 ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی دانش ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی شکوفه ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی پامچال ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی اول ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی دوم ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۰۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۰۶ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی  شرقی ۱۰۸ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی۱۱۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۱۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۶ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۸ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۱۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۲۰۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۶ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۸ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی ۲۱۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۱۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۱۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۲۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۳۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۴۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۳۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان گلستان فرعی پاکدل ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۱۰۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۷ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۶ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۷ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۸ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۷ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۷ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۸ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۷ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۷ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی عرفان ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۱شهرداری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی پاکدل ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهرخیابان ارم فرعی حسن زاده ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی پرستو ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی بهمن ۲۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ولیعصر ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی نیلوفر ۸ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی دوم ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی عابدین ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی گلستان ۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی رز ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی گلستان ۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی لاله ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی مهرابی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی میلاد ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی رسولی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی پیچک ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ترابی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی شبنم ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی سیب ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی سینا ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی افشار ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی اداره برق ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی مطهری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی محمد خانی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۹ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی فجر ۱۰ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی بهار ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی امام علی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ستاره ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی تاجیک ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی معمر ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ابوذر ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی اردیبهشت ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی امام رضا ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاسمن ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی افراسیابی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی تختی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی عصر جرید ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی باقری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی تولای پور ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی امیر ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی شقایق ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی خیرآبادی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خ ، کلینیک نوروفیدبک کرج در  ، کلینیک نوروفیدبک کرج در   ، کلینیک نوروفیدبک کرج در   ، کلینیک نوروفیدبک کرج در یابان شهرداری فرعی یاس ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی نعمتی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی بخشی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی قائم ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی عسگری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی رجایی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی دانش ۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی شریعتی ۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی عسگری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی جنیدی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان شهرداری فرعی ستاره ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی چهار فصل ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی غربی ۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی کاج ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی رضوان ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی ارمغان ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی بیگی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی بزرگ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی وحدت ۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی مهر ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی مسعود ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی حدیث ۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی ۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی ۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی۵ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی پنجم شرقی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی شرقی ۶ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی میلاد ۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی میخک ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی فروردین ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی میلاد ۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی بوستان ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ولیعصر فرعی شعبانی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی فجر۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج در مهرشهر خیابان ارم فرعی میر حیدری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی فردین ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعیکوی نهانان ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی سیدالکریم ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی علمدار حسین ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی نیکوکار ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی امید۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی شقایق ۱ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی کشاورز ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی مطهری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی محمدی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی امانی ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی درخشان ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی هجرت۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی هجرت۴ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی باقری ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی مسجد ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی آزادگان ۳ ، کلینیک نوروفیدبک کرج درمهرشهر خیابان ارم فرعی آزادگان ۲ ، کلینیک نوروفیدبک کرج در  ، کلینیک نوروفیدبک کرج در

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل