توصیه های دکترگفتاردرمانی کرج ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰| منطقه ی بروکا Broca’s area

دکتر سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی

توصیه های دکترگفتاردرمانی کرج ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰| منطقه ی بروکا Broca’s area

منطقه ی بروکا Broca’s area
در لوب پیشانی قرار گرفته و برای کنترل فعالیت های حرکتی گفتار حیاتی است.
قیف هیپوتالاموس Infundibulum
هیوتالاموس را به بخش خلفی هیپوفیز متصل می سازد.
سوچور Suture
محل اتصال استخوان های جمجمه می باشد.
سوراخ مونرو Foramen of monro
یا همان سوراخ بین بطنی؛دو بطن جانبی مغز را با هم مرتبط می کند.
حلقه ی ویلیس Circle of willis
یک حلقه ی شریانی که در قسمت قاعده ای مغز و در پیرامون غده ی هیپوفیز، مابین رشته های شریان های مهره ای و کاروتید داخلی شکل می گیرد و از شریان های کاروتید داخلی،شریان های مغزی قدامی و میانی و شریان های رابط قدامی و خلفی ایجاد می شود.
فاسیکولوس کونئاتوس و گراسیلیس یا ستون های خلفی Fasciculus cuneatus & gracilis
راه های نخاعی بالا رو می باشند که هدایت کننده ی حس های چون حس لامسه،فشار،لرزش،حس وضعیت و حرکات منفعل یا غیر فعال در همان نیمه از بدن هستند.
راه های رابرو اسپاینال و رتیکولو اسپاینال Rubrospinal & Reticulospinal
راه های پایین رو نخاع می باشند که ایمپالس های مربوط به حرکات غیر ارادی عضلات را انتقال می دهند.
رابرو:مربوط به هسته ی قرمز
رتیکولو:مربوط به تشکیلات مشبک
حمله ی سمپاتیکی Sympatetic storming
سندرمی است که بعد از آسیب های تروماتیک مغز و تحریح سیتم عصبی سمپاتیک توسط هیپوتالاموس به وقوع می پیوندد و با تغییر سطح هوشیاری،تغییر علائم حیاتی،بی قراری و تعریق مفرط مشخص می گردد.
کرانیوساکرال(جمجمه ای-خاجی) Craniosacral
معرف موقعیت مکانی سیستم پاراسمپاتیک می باشد.
تورا کولومبار(سینه ای-کمری) Thotacolumbar
معرف موقعیت سیستم سمپاتی می باشد.
همی پلژی Hemiplegia
فلج یک دست و یک پا،واقع در یک طرف بدن
پاراپلژی paraplegia
وضعیتی که هر دو پا مبتلا به فلج شوند.
تتراپلژی(کوادری پلژی) Tetraplegia(Quadriplegia)
فلج هر دو دست و هر دو پا را گویند.
آتتوز Athetosis
بروز نوعی حرکت کند،مارپیچی و به شکل حرکت کرم را گویند که بعلت تخریب عقده های قاعده ای یا اختلال در عملکرد آنها ایجاد می شود. کره Choreh
وقوع حرکات اسپاسمودیک،بی هدف،نامنظم و ناهماهنگ تنه،اندام های انتهایی و حالت در هم کشیده چهره را گویند که بعلت تخریب عقده های قاعده ای یا اختلال در عملکرد آنها ایجاد می شود.
تشنج Seizures
در نتیجه ی تخلیه ی ناگهانی و غیر طبیعی بار الکتریکی در قشر مغز به وقوع می پیوندد و متعاقبا” به شکل تغییر در وضعیت حسی،رفتار،حرکات،ادراک یا هوشیاری تظاهر پیدا می کند.

 

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج

بهترین گفتاردرمانگران در کرج

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج

اساتید گفتاردرمانی در کرج

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل