ثبت اختراع

ثبت اختراع


سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد ضمن اعلام این خبر گفت: این کمربند توسط سید حبیب طاهریان قهفرخی از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد اختراع و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است

تعداد بازدید:

۳۵Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل