ثبت نام دومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال( ۱۴۰۰) طرح ملی کووید

ثبت نام دومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال( ۱۴۰۰) طرح ملی کوویدبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ قابل توجه شرکت کنندگان دومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال( ۱۴۰۰) طرح ملی کووید ، به اطلاع می رساند :

* مهلت نام نویسی و ارسال مدارک از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ لغایت۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و فقط به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش می باشد.

* زمان برگزاری آزمون کتبی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در محل حوزه برگزاری آزمون های الکترونیک سمنان خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید :

 دومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل