جلسه بررسی نحوه تامین پزشکان اورژانس بیمارستانهای هاجر (س) و سید الشهداء (ع)فارسان برگزار شد .

جلسه بررسی نحوه تامین پزشکان اورژانس بیمارستانهای هاجر (س) و سید الشهداء (ع)فارسان برگزار شد .


جلسه بررسی نحوه تامین پزشکان اورژانس بیمارستانهای هاجر (س) و سید الشهداء (ع)فارسان برگزار شد .

دومین جلسه بررسی نحوه تامین پزشکان اورژانس بیمارستانهای هاجر (س) و سید الشهداء (ع)فارسان با حضور معاونت های توسعه ، درمان ،بهداشت، آموزش و ریاست دانشکده پزشکی و مدیران مربوطه در دفتر معاونت توسعه برگزار شد آقای مظاهر گنجی سرپرست مدیریت نیروی انسانی ضمن اعلام این خبر گفت : در این جلسه راهکارهای موثری در خصوص حل مشکل کمبود پزشکی اتخاذ گردید .

تعداد بازدید:

۲۷Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل