جلسه شورای راهبردی پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران     

جلسه شورای راهبردی پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران     

جلسه شورای راهبردی پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران     به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: جلسه شورای راهبردی پارک علم و فناوری سلامت مورخ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور دکتر سید عباس متولیان، دکتر آقاجانی، دکتر براتی، دکتر پورنیک، مهندس خیریه و مهندس صابری برگزار شد. در این جلسه مقرر شد شرکت های متقاضی استقرار در پردیس مشکین دشت…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل