حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی در مرکز سامد استان قم

حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی در مرکز سامد استان قمفردا رییس دانشگاه علوم پزشکی جهت شنیدن هرگونه نقطه نظر، درخواست و شکایت در زمینه های مربوط به وظایف این دستگاه در مرکز سامد استان حضور پیدا خواهد کرد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل