خارج کردن ۲ تومور بدخیم، ۲ بیمار جهرمی را نجات داد

خارج کردن ۲ تومور بدخیم، ۲ بیمار جهرمی را نجات داد


درمان

خارج کردن ۲ تومور بدخیم، ۲ بیمار جهرمی را نجات داد

با انجام دو عمل موفقیت آمیز، ۲ تومور بدخیم از بدن بیمار ۶۸ ساله و ۷۸ ساله جهرمی خارج شد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل