خبر برگزاری جلسه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

خبر برگزاری جلسه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

خبر برگزاری جلسه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران    جلسه تصمیم گیری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران با حضور سرکار خانم دکتر فهیم، سرکار خانم حیدرزاده، جناب آقای شجاعی، جناب آقای عبادی، جناب آقای سلیمانی سوادکوهی و سرکارخانم برغمدی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در دفتر مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری برگزار گردید.   Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل