خواب راحت بیمار بعد از خلاصی از توده ۲/۵ کیلوگرمی در ران و لگن

خواب راحت بیمار بعد از خلاصی از توده ۲/۵ کیلوگرمی در ران و لگن


درمان

خواب راحت بیمار بعد از خلاصی از توده ۲/۵ کیلوگرمی در ران و لگن

طی یک عمل جراحی در پیمانیه یک توده ۲/۵ کیلوگرمی از ران و لگن بیمار جویمی خارج شد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل