دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جشنواره نشریات دانشجویی “تیتر ۱۲” خوش درخشیدند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جشنواره نشریات دانشجویی “تیتر ۱۲” خوش درخشیدند


دانشجویی و فرهنگی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جشنواره نشریات دانشجویی “تیتر ۱۲” خوش درخشیدند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جشنواره نشریات دانشجویی “تیتر ۱۲” خوش درخشیدندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل