دانشجوی دانشگاه برگزیده جشنواره تندیس ملی” فرشته سلامت” شد

دانشجوی دانشگاه برگزیده جشنواره تندیس ملی” فرشته سلامت” شد


فرهنگی و دانشجویی

دانشجوی دانشگاه برگزیده جشنواره تندیس ملی” فرشته سلامت” شد

اشکان کاظمی دانشجوی پرستاری دانشگاه از برگزیدگان جشنواره تندیس ملی “فرشته سلامت” وزارت بهداشت شد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل