درمان لکنت کودک و بزرگسال در کرج | چگونه می توان لکنت زبان را متوقف کرد؟

کلینیک تخصصی لکنت ،درمان کامل در لکنت

درمان لکنت کودک و بزرگسال در کرج | چگونه می توان لکنت زبان را متوقف کرد؟

والدین گرامی ، 

siavash_ataee

هر شب ساعت بیست و چهار در صفحه اینستاگرامی بیلبورد گفتاردرمانی، به منظور پاسخ به پرسشهای والدین، گفتگوی زنده خواهم داشت .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Siavash Ataee (@siavash_ataee)


 

 • اصطلاحات عامیانه لکنت

 • تعریف لکنت

 • علامت و نشانه

 • رفتار های اصلی

 • رفتار های ثانویه

 • احساسات و دیدگاه ها

 • ناروانی طبیعی و رشد لکنت

 • انواع لکنت

 • ناروانی طبیعی

رفتار های اصلی

ویژگی های ناروانی طبیعی در میانگین کودکان غیر لکنتی

رفتار های ثانویه

احساسات و دیدگاه ها (یا نقطه نظرات)

فرایندهای زیر بنایی

 • لکنت مرزی

رفتار های اصلی

رفتار های ثانویه

احساسات و دیدگاه ها

فرایند های زیر بنایی

 • لکنت اولیه

رفتار های اصلی

احساسات و نقطه نظرات (دیدکاه ها)

فرایندهای زیر بنایی

افزایش در تنفس عضلانی و زمانی

اثرات یادگیری بر لکنت

تفاوت های اصولی بین لکنت مرزی و لکنت اولیه

 • لکنت متوسط

رفتار های اصلی

 رفتارهای ثانویه

احساسات ونقطه نظرات (طرز تلقی)

فرایند های زیر بنایی

تفاوت های لکنت متوسط با لکنت اولیه

احساسات و نقطه نظرات

فرایند های زیربنایی

افزایش در تنش عضلانی و زمان

اثرات یادگیری بر لکنت

تفاوت های اصولی بین لکنت مرزی و لکنت اولیه

 • لکنت متوسط

رفتار های اصلی

رفتار های ثانویه

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل