در راستای اجرای ثبت نام در طرح پزشک خانواده

در راستای اجرای ثبت نام در طرح پزشک خانواده


در راستای اجرای ثبت نام در طرح پزشک خانواده

دکتر احمد اعتمادی ضمن اعلام این خبر گفت: بمنظور آگاهی بیشتر مردم و تشویق آنان برای مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت ثبت نام در طرح پزشک خانواده و با همکاری فرماندری ، شهرداری ، تربیت بدنی ، آموزش وپرورش ، اداه بیمه خدمات درمانی . هئیت ورزشهای همگانی شهرستان بروجن برنامه پیاده روی عمومی از محل میدان شهید بهشتی بروجن به سمت تفریحگاه سیاه سرد به مسافت پنج کیلومتر برگزار شد و درپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگاه هدایایی اهداء گردید.

تعداد بازدید:

۲۲Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل