در ساختمان جدید مرکز ارتباطات و فرماهدهی عملیات بحران دانشگاه

در ساختمان جدید مرکز ارتباطات و فرماهدهی عملیات بحران دانشگاه

در ساختمان جدید مرکز ارتباطات و فرماهدهی عملیات بحران دانشگاه


كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل