در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)

در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)


در مراسم افتتاح بهسازی و توسعه فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)

دکتر قائمی: اورژانس بیمارستان ولی عصر یکی از اورژانس های نمونه در کشور استSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل