در همایش قرآن و سلامت عنوان شد

در همایش قرآن و سلامت عنوان شد


در همایش قرآن و سلامت عنوان شد

عضو موسسه تحقيقاتي طب اسلامي امام جعفر صادق (ع)قم گفت: ناتواني و ضعف طب جديددر درمان بيماري ها، حقانيت طب اسلامي در اين زمينه را به اثبات رسانده است. دكتر محمد جواد خياط پور روز دوشنبه در همايش استاني قرآن و سلامت چهارمحال و بختياري در تالار ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با اشاره به گرايش روز افزون دنياي غرب به طب سنتي و اسلامي افزود: در طب اسلامي برخلاف علم جديد علاوه بر جسم آدمي به روح و روان بيمارنيز توجه مي شود. وي اظهار داشت: طب جديد و آلوپاتيك برغم تغييرات وسيع بوجودآمده در حوزه هاي اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي دنياي غرب بي توجه به تفاوت هاي وجودي،مشكلات خانوادگي و مسايل متافيزيكي به درمان بيمار مي پردازد و در صورت شكست در اين زمينه مراقبت از بيمار را بي نتيجه مي داند. خياط پور تصريح كرد: ماهيت اين علم منجر به گسستن پيوند عاطفي بين بيمار و پزشك و گسترش روابط ماشيني بين آنان،وابستگي زياد انسان به تكنولوژي و افزايش هزينه هاي درمان شده است. وي بيان داشت: در اين علم كه بر اساس روش هاي تجربي پايه گذاري شده است، هرگونه ايده و نظر درمان متافيزيكي و فراجسمي بر مبناي آموزه هاي ديني و اسلامي مطرود بوده و اين ايده ها به دليل غير تجربي بودن هيچ گونه جايگاهي در درمان علم پزشكي جديد ندارد. خياط پور به نقش موثر و مزاياي فراوان استفاده از علم اسلامي درزمينه درمان بيماران اشاره كرد وگفت: اين نوع درمان به دليل استفاده از آموزه هاي ديني ،آيات و روايات كه برگرفته از تفكر الهي و متعالي خالق بشر است و به لحاظ توجه همه جانبه به تمامي موضوعات مرتبط با سلامت روحي و جسمي انسان تاثير شگرفي در كاهش بيماري ها خواهد داشت. دبير علمي اين همايش نيز در اين مراسم گفت: اين همايش با هدف معرفي قرآن و تاثيرآموزه هاي اين كتاب آسماني در سلامت و تندرستي انسان با همكاري معاونت پژوهشي و دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي شهركردبرگزار شده است. حجت الاسلام امير قلي جعفري اظهار داشت: برگزاري اين همايش گامي مهم براي شناسايي نقش قرآن در سلامت روحي و رواني جامعه محسوب مي شود. وي افزود: حدود ۹۶ مقاله به دبير خانه اين همايش ارسال شدكه از اين ميزان ۱۹مقاله براي ارائه پوستر و ۱۰مقاله براي ارائه سخنراني در همايش برگزيده شد.

تعداد بازدید:

۲۳Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل