در پانزدهمین همایش مدیران مطرح شد .

در پانزدهمین همایش مدیران مطرح شد .


در پانزدهمین همایش مدیران مطرح شد .

دکتر رضا ایمانی در پانزدهمین همایش مدیران دانشگاه که در سالن همایشهای ابن سینا برگزار شد برهدفمندی مصرف انرژی ، رعایت ضوابط و مقررات اداری تاکید کرد و از مدیران واحدهای تابعه دانشگاه خواست تا با نظارت بر این امر افراد زیر مجموعه خود را تشویق و ترغیب نموده تا بتوانیم در انجام امور محوله بیش از پیش موفق باشیم .در ادامه معاونت توسعه دانشگاه با ارائه گزارشی از روند بودجه عمومی و اختصاصی پیشنهادی ، چالشهای سلامت در سال آینده ، روند مصرف سرانه انرژی در جهان و مقایسه با سرانه مصرف در ایران بر همکاری کلیه مدیران در ارائه خدمات بهتر به مشتریان بخش سلامت استان تاکید کرد.

تعداد بازدید:

۲۲Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل