در چهاردهمین همایش مدیران دانشگاه مطرح شد:

در چهاردهمین همایش مدیران دانشگاه مطرح شد:


در چهاردهمین همایش مدیران دانشگاه مطرح شد:

۱- توجه هر چه بيشتر به طرح هاي پژوهشي HSR 2- اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم در جهت جلوگيري از بروز مسائل و مشكلات ناشي از فصل سرما با توجه به شرايط و موقعيت منطقه ۳- همكاري هر چه فعالتر مسئولين در راستاي اجراي نظام نوين مالي و حسابداري تعهدي ۴- تعامل و مشاركت بيشتر مسئولين با گروه فني و نظارت بر طرح هاي عمراني در خصوص نظارت بر اجراي پروژه ها و پيگيري هاي لازم ۵- كنترل و نظارت موثر بر ورود و خروج اموال و حفاظت فيزيكي با هماهنگي مسئولين مربوطه ۶- رعايت عدالت در پرداخت اضافه كاري كاركنان ۷- عدم وجود مجوز اعطاي ماموريت آموزشي به كاركنان به استثناي ايثارگران ۸- تشكيل كميته مناقصات در واحد ها و بررسي مسائل ومشكلات و نقاط ضعف و قوت قراردادهاي منعقده ( خدماتي ، تغذيه اي ، نگهباني ، تاسيسات ) در سالهاي قبل و ارسال آن به معاونت توسعه مديريت و منابع طي صورتجلسه اي همراه با پيشنهادات تا پايان آبان ماه سال جاري ۹- پاسخ به موقع به نامه هاي ارسالي از طريق ستاد دانشگاه ۱۰- تدوين فرآيند مناقصات توسط مديريت هاي امور مالي ، خدمات پشتيباني و امور حقوقي و ابلاغ جهت اجرا به واحد ها ۱۱- دقت لازم در نحوه نگارش و تحرير مكاتبات اداري .

تعداد بازدید:

۲۵Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل