در چهارمین جلسه کمیته ارتقاء خدمات اورژانس مطرح شد

در چهارمین جلسه کمیته ارتقاء خدمات اورژانس مطرح شد


در چهارمین جلسه کمیته ارتقاء خدمات اورژانس مطرح شد

در چهارمین جلسه کمیته ارتقاء خدمات اورژانس که با حضور ریاست محترم دانشگاه وروسا ومدیران محترم بیمارستانها در سالن همایش های معاونت درمان برگزار گردید ریاست محترم دانشگاه گفت گزارش دهی خطاها ونوع برخورد با آن امری است که نیازمند فرهنگ سازی شایسته است.در این جلسه همچنین در خصوص مشکلات کمبود پزشک عمومی اورژانس-تجهیز آمبولانس ها –تشکیل تیم اعزام بیمارستانها- برنامه عملیاتی اورزانس ها بر اساس حاکمیت بالینی-گزارش دهی خطاها –منشور حقوق بیمار-وتهیه چک لیست نظارتی اورژانس ها بحث وتبادل نظر گردید . دکتر ایمانی در ادامه این جلسه از پیگیری تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی تا پایان سال خبر داد وبیان داشت که اقدامات خوبی در جهت ارتقاء خدمات اورژانس برداشته شده واظهار امیدواری نمود که با تشکیل جلسات کمیته ارتقاء خدمات اورژانس ،مراجعین به اورژانس ها از خدمات بهتری برخوردار گردند.

تعداد بازدید:

۲۵Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل