در کوی رضا سرود جان می شنوم..میلاد انیس النفوس ،شمس الشموس مبارک

در کوی رضا سرود جان می شنوم..میلاد انیس النفوس ،شمس الشموس مبارک

در کوی رضا سرود جان می شنوم..میلاد انیس النفوس ،شمس الشموس مبارکسلطان سریر ارتضا ما را بس فرزند علی مرتضی ما را بس در روز جزا که مزد اعمال دهند پاداش غلامی رضا ما را بس Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل