دومین جلسه کمیته درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در سالن قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل