رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پیامی روز رادیولوژی را تبریک گفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پیامی روز رادیولوژی را تبریک گفت


روز رادیولوژی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پیامی روز رادیولوژی را تبریک گفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پیامی فرا رسیدن ۱۷ آبان ماه روز رادیولوژیSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل