رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : برخی‌ها با ساده انگاری نمی‌خواهند شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا اجرا کنند. – ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل