رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند، در مراسم گرامیداشت روز پزشک خبر داد:

رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند، در مراسم گرامیداشت روز پزشک خبر داد:


رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند، در مراسم گرامیداشت روز پزشک خبر داد:

خراسان جنوبی، استان نمونه سال ۹۴ در رسیدگی به شکایات و پرونده های بیماران انتخاب شدSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه