زمان برگزاری آزمون عمومی

زمان برگزاری آزمون عمومی

زمان برگزاری آزمون عمومیآزمون عمومی فراخوان هفدهم جذب هیات علمی دانشگاه (  زبان انگلیسی ، مبانی کامپیوتر ، نرم افزارهای کاربردی و اصول جستجوی منابع الکترونیک ، روش تحقیق ) ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در محل مرکز آزمون های الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، واقع در ابتدای اتوبان هفت باغ ، پردیس افضلی پور ، ساختمان صبا برگزار می گردد . لازم به ذکر است با توجه به اهمیت موضوع  ، آزمون مذکور به شکل حضوری برگزار می گردد و عدم حضور داوطلبین در جلسه مذکور معادل انصراف از فراخوان مربوطه تلقی می گردد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل