سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان اعلام کرد

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان اعلام کرد


سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان اعلام کرد

این همایش به منظور آشنایی بیشتر مردم و مسئولین با بیماریهای یاد شده در محل مرکز بهداشتی درمانی ارمند با حضور فرماندار ، مسئول پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ، شورای اسلامی شهر و جمعی از مردم برگزار گردید سخنرانان به بیان مباحث مربوط به این بیماریها و خطرات آن در جامعه پرداختند و درپایان بسته های آموزشی بین شرکت کنندگان توزیع گردید.

تعداد بازدید:

۱۹Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل