سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام کرد :

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام کرد :


سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام کرد :

این کارگاه از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۱/۹/۸۹ در سالن همایشهای ابن سینا واقع در رحمتیه برگزار می گردد از علاقمندان دعوت بعمل می آید دراین کارگاه شرکت فرمایند .

تعداد بازدید:

۲۱Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل